|
Đăng ký gói đăng tin
Sau khi đăng kí xong, nhân viên kinh doanh sẽ liên lạc với khách hàng theo thông tin đã nhập.
Tên khách hàng :
Điện thoại :
Gói đăng tin :
Thanh toán :
Các hình thức thanh toán
1) CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG